Onze visie

Plezier

We willen een positieve, toffe school zijn waar plaats is om samen te lachen en met goesting ontdekkend te leren.

Respect

Respect is beleefd in dialoog gaan, met aandacht voor elkaar, voor regels en afspraken en voor ieders persoonlijke grenzen. We dragen zorg voor ons materiaal, de school en de natuur.

Eigenheid

We willen ruimte geven aan iedereen om elk talent te ontwikkelen zodat je kan zijn wie je bent.

Samen

Teamwork willen we bereiken door open communicatie, vertrouwen en eerlijkheid.
Deze waarden willen we stapsgewijs aanleren aan de kinderen om zo samen onze school te dragen.

Groei


Een stevige basis geeft de kans om te groeien, open te bloeien, een tegenslag te verwerken, veerkrachtig en zelfredzaam te zijn. Zo kunnen we samen groot worden.

Betrokkenheid


Het is voor ouders, kinderen en het schoolteam belangrijk dat ieders mening gehoord wordt want iedereen telt mee! We streven naar betrokkenheid en welbevinden want iedereen doet mee!


Creativiteit


Creativiteit kan groeien in een veilige omgeving waar kinderen de kans krijgen om iets nieuws te scheppen. Kinderen krijgen ruimte om vrij te experimenteren met behulp van een ondersteunend team!