Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

• ouders
• personeel
• de lokale gemeenschap.

Deze telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.
Ze houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren. De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Voorzitter: Axl Ophoff
Contactgegevens voorzitter: schoolraad@olfaelsdonk.be
Oudergeleding: Alynne Kuypers – Magali De Keyser
Personeelsgeleding: Ellen Convents – Carine De Ridder – Pat Van Mechelen
Lokale gemeenschap: Patrick Verheyen – Peter Witters – Heidy Lievens